หางาน

บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด
30/32 หมู่1 ซ. S1/2 ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000


Recruitment & Training (คุณกิ๊ฟท์)
Office:(034)-452136-9 ต่อ 112,
(02)-4022223-6 ต่อ 112
Email:nantiya@sahakij.co.th

เว็บไซต์ https://sahakij.co.th/

Qualifications:

 • เพศ ช/ญ
 • อายุ 30ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ป.ตรี หรือ สูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

Qualifications:

 • เพศ ช/ญ
 • อายุ 30ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ป.ตรี หรือ สูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
 • มีควมรู้ด้านเครื่องมือวัด
 • มีความรู้ด้านเอกสารระบบคุณภาพ
 • ผ่านการอบรมระบบ ISO 9001:2015

Qualifications:

 • เพศ ชาย
 • อายุ 30ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีควมรู้ด้านงานพิมพ์เครื่องเฟล็กโซ และ สามารถเดินเครื่องได้

Qualifications:

 • เพศ ช/ญ
 • อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รับสมัครงาน ด่วน

ติดต่อ

Recruitment & Training (คุณกิ๊ฟท์)
Office:(034)-452136-9 ต่อ 112,
(02)-4022223-6 ต่อ 112
Email:nantiya@sahakij.co.th